Bàn Long

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ!Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ!(Để các bạn đọc tiểu thuyết tiện theo dõi, tên hán việt vẫn được viết kèm theo tên latinh)


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bàn Long – Chapter 80 8:55 am 391 lượt
Bàn Long – Chapter 79 8:54 am 473 lượt
Bàn Long – Chapter 78 8:54 am 501 lượt
Bàn Long – Chapter 77 8:54 am 492 lượt
Bàn Long – Chapter 76 8:54 am 489 lượt
Bàn Long – Chapter 75 8:54 am 468 lượt
Bàn Long – Chapter 74 8:54 am 595 lượt
Bàn Long – Chapter 73 8:54 am 457 lượt
Bàn Long – Chapter 72 8:54 am 481 lượt
Bàn Long – Chapter 71 8:54 am 410 lượt
Bàn Long – Chapter 70 8:54 am 522 lượt
Bàn Long – Chapter 69 8:54 am 510 lượt
Bàn Long – Chapter 68 8:54 am 468 lượt
Bàn Long – Chapter 67 8:54 am 529 lượt
Bàn Long – Chapter 66 8:54 am 488 lượt
Bàn Long – Chapter 65 8:54 am 471 lượt
Bàn Long – Chapter 64 8:53 am 379 lượt
Bàn Long – Chapter 63 8:53 am 444 lượt
Bàn Long – Chapter 62 8:53 am 504 lượt
Bàn Long – Chapter 61 8:51 am 473 lượt
Bàn Long – Chapter 60 8:51 am 522 lượt
Bàn Long – Chapter 59 8:51 am 567 lượt
Bàn Long – Chapter 58 8:51 am 488 lượt
Bàn Long – Chapter 57 8:51 am 427 lượt
Bàn Long – Chapter 56 8:51 am 401 lượt
Bàn Long – Chapter 55 8:51 am 437 lượt
Bàn Long – Chapter 54 8:51 am 394 lượt
Bàn Long – Chapter 53 8:51 am 467 lượt
Bàn Long – Chapter 52 8:51 am 497 lượt
Bàn Long – Chapter 51 8:51 am 454 lượt
Bàn Long – Chapter 50 8:50 am 485 lượt
Bàn Long – Chapter 49 8:50 am 526 lượt
Bàn Long – Chapter 48 8:50 am 447 lượt
Bàn Long – Chapter 47 8:50 am 486 lượt
Bàn Long – Chapter 46 8:50 am 389 lượt
Bàn Long – Chapter 45 8:50 am 408 lượt
Bàn Long – Chapter 44 8:50 am 500 lượt
Bàn Long – Chapter 43 8:50 am 499 lượt
Bàn Long – Chapter 42 8:50 am 452 lượt
Bàn Long – Chapter 41 8:50 am 413 lượt
Bàn Long – Chapter 40 8:50 am 461 lượt
Bàn Long – Chapter 39 8:50 am 390 lượt
Bàn Long – Chapter 38 8:50 am 379 lượt
Bàn Long – Chapter 37 8:50 am 454 lượt
Bàn Long – Chapter 36 8:50 am 448 lượt
Bàn Long – Chapter 35 8:50 am 396 lượt
Bàn Long – Chapter 34 8:50 am 478 lượt
Bàn Long – Chapter 33 8:49 am 467 lượt
Bàn Long – Chapter 32 8:49 am 436 lượt
Bàn Long – Chapter 31 8:49 am 415 lượt
Bàn Long – Chapter 30 8:49 am 401 lượt
Bàn Long – Chapter 29 8:49 am 398 lượt
Bàn Long – Chapter 28 8:49 am 451 lượt
Bàn Long – Chapter 27 8:49 am 449 lượt
Bàn Long – Chapter 26 8:49 am 467 lượt
Bàn Long – Chapter 25 8:49 am 510 lượt
Bàn Long – Chapter 24 8:49 am 495 lượt
Bàn Long – Chapter 23 8:49 am 436 lượt
Bàn Long – Chapter 22 8:49 am 466 lượt
Bàn Long – Chapter 21 8:49 am 436 lượt
Bàn Long – Chapter 20 8:49 am 473 lượt
Bàn Long – Chapter 19 8:49 am 452 lượt
Bàn Long – Chapter 18 8:49 am 440 lượt
Bàn Long – Chapter 17 8:48 am 415 lượt
Bàn Long – Chapter 16 8:48 am 445 lượt
Bàn Long – Chapter 15 8:48 am 493 lượt
Bàn Long – Chapter 14 8:48 am 519 lượt
Bàn Long – Chapter 13 8:46 am 461 lượt
Bàn Long – Chapter 12 8:46 am 499 lượt
Bàn Long – Chapter 11 8:46 am 438 lượt
Bàn Long – Chapter 10 8:46 am 479 lượt
Bàn Long – Chapter 9 8:46 am 501 lượt
Bàn Long – Chapter 8 8:46 am 420 lượt
Bàn Long – Chapter 7 8:46 am 494 lượt
Bàn Long – Chapter 6 8:46 am 463 lượt
Bàn Long – Chapter 5 8:46 am 452 lượt
Bàn Long – Chapter 4 8:46 am 475 lượt
Bàn Long – Chapter 3 8:46 am 441 lượt
Bàn Long – Chapter 2 8:45 am 470 lượt
Bàn Long – Chapter 1 8:45 am 484 lượt
Downloaden APK | Our School Of Life | Como Eu Conheci Sua Mãe