Black Cat – Thám Tử Mèo Đen

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Sát thủ nổi tiếng Train Heartnet sau khi "giã từ sự nghiệp" đã cùng người bạn thân Sven, trở thành những tay săn tội phạm lãnh thưởng, sống một cuộc sống có vẻ bình thường. Cứ như vậy, cho đến khi xuất hiện một kẻ sát nhân cuồng tín và rất hâm mộ Train, hắn chỉ huy một tổ chức vô cùng tàn ác và dã man với những thành viên có khả năng đặc biệt, hắn làm tất cả để lôi kéo Train gia nhập tổ chức tội phạm của mình và làm bá chủ thế giới.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 185 11:32 am 777 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 184 11:32 am 432 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 183 11:32 am 534 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 182 11:32 am 537 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 181 11:32 am 527 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 180 11:32 am 465 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 179 11:32 am 498 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 178 11:32 am 483 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 177 11:32 am 489 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 176 11:31 am 538 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 175 11:31 am 490 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 173 11:31 am 420 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 172 11:31 am 526 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 171 11:31 am 509 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 170 11:31 am 515 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 169 11:31 am 503 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 168 11:31 am 363 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 167 11:30 am 468 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 166 11:30 am 476 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 165 11:30 am 420 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 164 11:30 am 482 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 163 11:30 am 503 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 162 11:30 am 522 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 161 11:30 am 390 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 159 11:30 am 510 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 157 11:30 am 443 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 156 11:29 am 525 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 155 11:29 am 494 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 154 11:29 am 423 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 153 11:29 am 494 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 152 11:29 am 517 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 151 11:29 am 551 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 150 11:29 am 505 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 149 11:29 am 530 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 148 11:29 am 540 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 147 11:29 am 509 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 146 11:29 am 496 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 145 11:29 am 459 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 144 11:29 am 460 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 143 11:29 am 462 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 142 11:29 am 508 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 141 11:28 am 527 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 139 11:28 am 527 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 136 11:28 am 513 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 135 11:28 am 523 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 134 11:28 am 513 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 133 11:28 am 513 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 132 11:28 am 485 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 131 11:28 am 511 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 130 11:28 am 492 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 129 11:28 am 465 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 128 11:28 am 472 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 127 11:28 am 557 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 126 11:28 am 495 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 125 11:28 am 495 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 124 11:27 am 474 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 123 11:27 am 414 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 120 11:24 am 375 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 119 11:24 am 464 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 118 11:24 am 488 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 117 11:24 am 513 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 116 11:23 am 456 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 115 7:47 am 498 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 114 7:47 am 490 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 113 7:47 am 563 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 112 7:47 am 557 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 111 7:46 am 544 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 110 9:55 am 576 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 109 9:54 am 569 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 107 6:21 am 494 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 105 8:50 am 568 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 104 8:50 am 543 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 103 8:50 am 569 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 102 8:50 am 568 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 101 8:50 am 519 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 100 8:43 am 558 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 99 8:43 am 491 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 98 8:43 am 506 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 97 8:43 am 423 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 96 8:43 am 547 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 95 8:43 am 565 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 94 8:43 am 534 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 93 8:43 am 524 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 92 8:43 am 553 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 91 8:42 am 542 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 90 8:42 am 467 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 89 8:42 am 539 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 88 8:42 am 558 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 87 8:42 am 584 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 86 8:42 am 552 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 85 8:40 am 514 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 84 8:40 am 438 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 83 8:40 am 411 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 82 8:40 am 507 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 81 8:40 am 553 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 80 8:40 am 571 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 79 8:39 am 535 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 78 8:39 am 516 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 77 8:39 am 438 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 76 8:39 am 561 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 75 8:37 am 542 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 74 8:37 am 540 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 73 8:37 am 522 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 72 8:37 am 524 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 71 8:37 am 481 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 70 8:35 am 465 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 69 8:35 am 522 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 68 8:11 am 462 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 67 8:11 am 590 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 66 8:11 am 537 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 65 8:01 am 539 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 64 8:00 am 449 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 63 8:00 am 521 lượt
Black Cat – Thám Tử Mèo Đen – Chapter 62 8:00 am 538 lượt
Black Cat Black Cat Chap 61 3:14 pm 576 lượt
Black Cat Black Cat Chap 60 10:52 am 564 lượt
Black Cat Black Cat Chap 59 10:52 am 461 lượt
Black Cat Black Cat Chap 58 10:52 am 545 lượt
Black Cat Black Cat Chap 57 10:51 am 568 lượt
Black Cat Black Cat Chap 56 10:51 am 607 lượt
Black Cat Black Cat Chap 55 10:51 am 593 lượt
Black Cat Black Cat Chap 54 10:51 am 553 lượt
Black Cat Black Cat Chap 53 10:51 am 605 lượt
Black Cat Black Cat Chap 52 10:51 am 567 lượt
Black Cat Black Cat Chap 51 10:51 am 580 lượt
Black Cat Black Cat Chap 50 10:51 am 580 lượt
Black Cat Black Cat Chap 49 10:51 am 563 lượt
Black Cat Black Cat Chap 48 10:51 am 583 lượt
Black Cat Black Cat Chap 47 10:51 am 563 lượt
Black Cat Black Cat Chap 46 10:49 am 575 lượt
Black Cat Black Cat Chap 45 2:21 am 599 lượt
Black Cat Black Cat Chap 44 2:21 am 582 lượt
Black Cat Black Cat Chap 43 2:21 am 566 lượt
Black Cat Black Cat Chap 42 2:21 am 632 lượt
Black Cat Black Cat Chap 41 2:21 am 581 lượt
Black Cat Black Cat Chap 40 2:20 am 606 lượt
Black Cat Black Cat Chap 39 2:20 am 544 lượt
Black Cat Black Cat Chap 38 2:20 am 580 lượt
Black Cat Black Cat Chap 37 2:20 am 577 lượt
Black Cat Black Cat Chap 36 2:20 am 573 lượt
Black Cat Black Cat Chap 35 2:20 am 592 lượt
Black Cat Black Cat Chap 34 2:13 am 596 lượt
Black Cat Black Cat Chap 33 2:13 am 583 lượt
Black Cat Black Cat Chap 32 2:12 am 588 lượt
Black Cat Black Cat Chap 31 2:12 am 588 lượt
Black Cat Black Cat Chap 30 2:12 am 579 lượt
Black Cat Black Cat Chap 29 2:12 am 588 lượt
Black Cat Black Cat Chap 28 2:12 am 567 lượt
Black Cat Black Cat Chap 27 2:12 am 553 lượt
Black Cat Black Cat Chap 26 2:12 am 564 lượt
Black Cat Black Cat Chap 25 2:11 am 624 lượt
Black Cat Black Cat Chap 24 2:11 am 544 lượt
Black Cat Black Cat Chap 23 2:11 am 569 lượt
Black Cat Black Cat Chap 22 2:10 am 681 lượt
Black Cat Black Cat Chap 21 2:10 am 466 lượt
Black Cat Black Cat Chap 20 2:10 am 608 lượt
Black Cat Black Cat Chap 19 2:10 am 584 lượt
Black Cat Black Cat Chap 18 2:10 am 623 lượt
Black Cat Black Cat Chap 17 2:09 am 732 lượt
Black Cat Black Cat Chap 16 2:09 am 689 lượt
Black Cat Black Cat Chap 15 2:09 am 685 lượt
Black Cat Black Cat Chap 14 2:09 am 623 lượt
Black Cat Black Cat Chap 13 2:09 am 676 lượt
Black Cat Black Cat Chap 12 2:09 am 683 lượt
Black Cat Black Cat Chap 11 2:07 am 576 lượt
Black Cat Black Cat Chap 10 2:07 am 630 lượt
Black Cat Black Cat Chap 9 2:07 am 657 lượt
Black Cat Black Cat Chap 8 2:07 am 748 lượt
Black Cat Black Cat Chap 7 2:07 am 751 lượt
Black Cat Black Cat Chap 6 2:07 am 652 lượt
Black Cat Black Cat Chap 5 2:07 am 674 lượt
Black Cat Black Cat Chap 4 2:07 am 661 lượt
Black Cat Black Cat Chap 3 2:06 am 594 lượt
Black Cat Black Cat Chap 2 2:06 am 722 lượt
Black Cat Black Cat Chap 1 2:06 am 1005 lượt
Viernes 13 (1980) | Eleanor Coppola | 2 Broke Girls