Bleach

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Ichigo Kurosaki là một thiếu niên hung hăng, hay gây rắc rối và cậu có được một năng lực đặc bệt là có thể nhìn thấy linh hồn. Câu chuyện bắt đầu với sự xuất hiện bất ngờ của một người lạ ngay trong phòng ngủ của Ichigo. Người lạ mặt này chính là Shinigami (thần chết) Rukia Kuchiki, vô cùng ngạc nhiên trước việc Ichigo có thể nhìn thấy cô. Cuộc hội thoại của họ bị cắt ngang bằng việc một ác ma tấn công vào nhà của Ichigo. Sau khi bị thương tích đầy mình vì phải ra tay bảo vệ Ichigo, cô quyết định truyền một nửa năng lực thần chết của mình cho Ichigo để Ichigo tiêu diệt ác ma đó nhưng Ichigo lại vô tình lấy hết năng lượng của cô, giúp cậu tiêu diệt ác ma đó một cách dễ dàng.


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Bleach chap 595 2:28 pm 105 lượt
Bleach chap 594 2:28 pm 96 lượt
Bleach chap 593 2:28 pm 98 lượt
Bleach chap 592 2:28 pm 97 lượt
Bleach chap 591 2:28 pm 40 lượt
Bleach chap 590 3:25 pm 204 lượt
Bleach chap 589 3:24 pm 208 lượt
Bleach chap 588 3:23 pm 203 lượt
Bleach chap 587 3:22 pm 193 lượt
Bleach chap 586 3:21 pm 164 lượt
Bleach chap 585 3:25 pm 182 lượt
Bleach chap 584 3:24 pm 140 lượt
Bleach chap 583 3:23 pm 191 lượt
Bleach chap 582 3:22 pm 141 lượt
Bleach chap 581 3:21 pm 131 lượt
Bleach chap 580 3:25 pm 233 lượt
Bleach chap 579 3:24 pm 174 lượt
Bleach chap 578 3:23 pm 175 lượt
Bleach chap 577 3:22 pm 171 lượt
Bleach chap 576 3:21 pm 164 lượt
Bleach chap 575 8:59 am 257 lượt
Bleach chap 574 8:59 am 247 lượt
Bleach chap 573 8:58 am 147 lượt
Bleach chap 572 8:58 am 165 lượt
Bleach chap 571 8:58 am 186 lượt
Bleach chap 570 2:15 pm 144 lượt
Bleach chap 569 2:14 pm 193 lượt
Bleach chap 568 2:13 pm 148 lượt
Bleach chap 567 2:12 pm 208 lượt
Bleach chap 566 2:11 pm 148 lượt
Bleach chap 565 2:16 pm 200 lượt
Bleach chap 564 2:15 pm 220 lượt
Bleach chap 563 2:14 pm 218 lượt
Bleach chap 562 2:13 pm 171 lượt
Bleach chap 561 2:11 pm 233 lượt
Bleach chap 559 2:14 pm 202 lượt
Bleach chap 558 2:13 pm 212 lượt
Bleach chap 557 2:12 pm 206 lượt
Bleach chap 556 2:11 pm 139 lượt
Bleach chap 555 2:15 pm 230 lượt
Bleach chap 554 2:14 pm 223 lượt
Bleach chap 553 2:13 pm 175 lượt
Bleach chap 552 2:12 pm 212 lượt
Bleach chap 551 2:11 pm 137 lượt
Bleach chap 550 2:15 pm 128 lượt
Bleach chap 549 2:14 pm 216 lượt
Bleach chap 548 2:13 pm 197 lượt
Bleach chap 546 2:11 pm 200 lượt
Bleach chap 545 2:15 pm 225 lượt
Bleach chap 544 2:14 pm 207 lượt
Bleach chap 543 2:13 pm 217 lượt
Bleach chap 542 2:12 pm 239 lượt
Bleach chap 541 2:11 pm 185 lượt
Bleach chap 580 10:03 am 174 lượt
Bleach chap 579 10:03 am 218 lượt
Bleach chap 578 10:03 am 209 lượt
Bleach chap 577 10:03 am 166 lượt
Bleach chap 576 10:03 am 199 lượt
Bleach chap 575 10:02 am 229 lượt
Bleach chap 574 10:02 am 213 lượt
Bleach chap 573 10:02 am 201 lượt
Bleach chap 572 10:02 am 191 lượt
Bleach chap 571 10:02 am 223 lượt
Bleach chap 540 11:12 am 198 lượt
Bleach chap 539 11:12 am 240 lượt
Bleach chap 538 11:12 am 246 lượt
Bleach chap 537 11:12 am 112 lượt
Bleach chap 536 11:12 am 146 lượt
Bleach chap 535 11:12 am 207 lượt
Bleach chap 534 11:11 am 138 lượt
Bleach chap 533 11:11 am 210 lượt
Bleach chap 532 11:11 am 147 lượt
Bleach chap 531 11:11 am 154 lượt
Bleach – Chapter 530 5:32 am 219 lượt
Bleach – Chapter 529 5:32 am 304 lượt
Bleach – Chapter 528 5:32 am 387 lượt
Bleach – Chapter 527 5:32 am 315 lượt
Bleach – Chapter 526 4:20 am 313 lượt
Bleach – Chapter 525 4:02 am 288 lượt
Bleach – Chapter 524 4:02 am 312 lượt
Bleach – Chapter 523 4:52 am 533 lượt
Bleach – Chapter 523 10:57 am 481 lượt
Bleach – Chapter 522 10:57 am 379 lượt
Bleach – Chapter 521 10:57 am 436 lượt
Bleach – Chapter 520 10:57 am 401 lượt
Bleach – Chapter 519 10:57 am 329 lượt
Bleach – Chapter 518 10:57 am 438 lượt
Bleach – Chapter 517 10:57 am 476 lượt
Bleach – Chapter 516 10:57 am 470 lượt
Bleach – Chapter 515 10:56 am 498 lượt
Bleach – Chapter 514 10:56 am 339 lượt
Bleach – Chapter 513 10:56 am 426 lượt
Bleach – Chapter 512 10:56 am 433 lượt
Bleach – Chapter 511 10:56 am 348 lượt
Bleach – Chapter 510 10:55 am 448 lượt
Bleach – Chapter 509 10:55 am 454 lượt
Bleach – Chapter 508 10:55 am 444 lượt
Bleach – Chapter 507 10:55 am 482 lượt
Bleach – Chapter 506 10:55 am 479 lượt
Bleach – Chapter 505 10:55 am 466 lượt
Bleach – Chapter 504 10:55 am 456 lượt
Bleach – Chapter 503 10:54 am 451 lượt
Bleach – Chapter 502 10:54 am 424 lượt
Bleach – Chapter 501 10:54 am 429 lượt
Bleach – Chapter 500 10:54 am 464 lượt
Bleach – Chapter 499 10:54 am 343 lượt
Bleach – Chapter 498 10:53 am 418 lượt
Bleach – Chapter 497 10:53 am 424 lượt
Bleach – Chapter 496 10:53 am 418 lượt
Bleach – Chapter 495 10:53 am 460 lượt
Bleach – Chapter 494 10:53 am 434 lượt
Bleach – Chapter 493 10:53 am 445 lượt
Bleach – Chapter 492 10:52 am 348 lượt
Bleach – Chapter 491 10:52 am 432 lượt
Bleach – Chapter 490 10:52 am 350 lượt
Bleach – Chapter 489 10:52 am 435 lượt
Bleach – Chapter 488 10:52 am 433 lượt
Bleach – Chapter 487 10:52 am 475 lượt
Bleach – Chapter 486 10:52 am 435 lượt
Bleach – Chapter 485 10:52 am 455 lượt
Bleach – Chapter 484 10:51 am 330 lượt
Bleach – Chapter 483 10:49 am 428 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 461 lượt
Bleach – Chapter 482 10:49 am 443 lượt
Bleach – Chapter 481 10:49 am 442 lượt
Bleach – Chapter 480 10:49 am 418 lượt
Bleach – Chapter 479 10:49 am 448 lượt
Bleach – Chapter 478 10:49 am 334 lượt
Bleach – Chapter 477 10:49 am 418 lượt
Bleach – Chapter 476 10:48 am 425 lượt
Bleach – Chapter 475 10:48 am 451 lượt
Bleach – Chapter 474 10:48 am 357 lượt
Bleach – Chapter 473 10:48 am 329 lượt
Bleach – Chapter 472 10:48 am 409 lượt
Bleach – Chapter 471 10:48 am 446 lượt
Bleach – Chapter 470 10:47 am 444 lượt
Bleach – Chapter 469 10:47 am 443 lượt
Bleach – Chapter 468 10:47 am 351 lượt
Bleach – Chapter 467 10:47 am 439 lượt
Bleach – Chapter 466 10:47 am 447 lượt
Bleach – Chapter 465 10:47 am 342 lượt
Bleach – Chapter 464 10:47 am 447 lượt
Bleach – Chapter 463 10:46 am 323 lượt
Bleach – Chapter 462 10:46 am 408 lượt
Bleach – Chapter 461 10:46 am 432 lượt
Bleach – Chapter 460 10:46 am 447 lượt
Bleach – Chapter 459 10:46 am 328 lượt
Bleach – Chapter 458 10:46 am 344 lượt
Bleach – Chapter 457 10:46 am 454 lượt
Bleach – Chapter 456 10:45 am 344 lượt
Bleach – Chapter 455 10:45 am 318 lượt
Bleach – Chapter 454 10:45 am 430 lượt
Bleach – Chapter 453 10:45 am 414 lượt
Bleach – Chapter 452 10:45 am 403 lượt
Bleach – Chapter 451 10:44 am 333 lượt
Bleach – Chapter 450 10:44 am 442 lượt
Bleach – Chapter 449 10:44 am 465 lượt
Bleach – Chapter 448 10:44 am 453 lượt
Bleach – Chapter 447 10:44 am 358 lượt
Bleach – Chapter 446 10:44 am 384 lượt
Bleach – Chapter 445 10:44 am 438 lượt
Bleach – Chapter 444 10:43 am 438 lượt
Bleach – Chapter 443 10:43 am 455 lượt
Bleach – Chapter 442 10:43 am 385 lượt
Bleach – Chapter 441 10:43 am 357 lượt
Bleach – Chapter 440 10:43 am 446 lượt
Bleach – Chapter 439 10:43 am 470 lượt
Bleach – Chapter 438 10:43 am 452 lượt
Bleach – Chapter 437 10:35 am 457 lượt
Bleach – Chapter 436 10:35 am 451 lượt
Bleach – Chapter 435 10:35 am 419 lượt
Bleach – Chapter 434 10:35 am 458 lượt
Bleach – Chapter 433 10:35 am 412 lượt
Bleach – Chapter 432 10:35 am 431 lượt
Bleach – Chapter 431 10:35 am 442 lượt
Bleach – Chapter 430 10:35 am 316 lượt
Bleach – Chapter 429 10:35 am 443 lượt
Bleach – Chapter 428 10:35 am 330 lượt
Bleach – Chapter 427 10:34 am 409 lượt
Bleach – Chapter 426 10:34 am 418 lượt
Bleach – Chapter 425 2:55 pm 513 lượt
Bleach – Chapter 424 2:54 pm 539 lượt
Bleach – Chapter 423 2:54 pm 489 lượt
Bleach – Chapter 422 2:53 pm 507 lượt
Bleach – Chapter 421 2:53 pm 496 lượt
Bleach chap 420 4:11 am 482 lượt
Bleach chap 419 4:11 am 400 lượt
Bleach chap 418 4:11 am 490 lượt
Bleach chap 417 4:11 am 388 lượt
Bleach chap 416 4:11 am 508 lượt
Bleach chap 415 4:11 am 447 lượt
Bleach chap 414 4:11 am 391 lượt
Bleach chap 413 4:11 am 495 lượt
Bleach chap 412 4:11 am 430 lượt
Bleach chap 411 4:10 am 577 lượt
Bleach chap 410 4:09 am 396 lượt
Bleach chap 409 4:09 am 449 lượt
Bleach chap 408 4:08 am 512 lượt
Bleach chap 407 4:08 am 477 lượt
Bleach chap 406 4:08 am 472 lượt
Bleach chap 405 4:08 am 476 lượt
Bleach chap 404 4:08 am 498 lượt
Bleach chap 403 4:08 am 493 lượt
Bleach chap 402 4:08 am 349 lượt
Bleach chap 401 4:08 am 477 lượt
Bleach chap 400 4:08 am 570 lượt
Bleach chap 399 4:08 am 502 lượt
Bleach chap 398 4:07 am 502 lượt
Bleach chap 397 4:07 am 489 lượt
Bleach chap 396 3:48 pm 485 lượt
Bleach chap 395 3:48 pm 528 lượt
Bleach chap 394 3:48 pm 437 lượt
Bleach chap 393 3:47 pm 413 lượt
Bleach chap 392 3:47 pm 565 lượt
Bleach chap 391 3:47 pm 508 lượt
Bleach chap 390 3:47 pm 511 lượt
Bleach chap 389 3:47 pm 521 lượt
Bleach chap 388 3:47 pm 544 lượt
Bleach chap 387 3:46 pm 471 lượt
Bleach chap 386 3:46 pm 451 lượt
Bleach chap 385 3:46 pm 476 lượt
Bleach chap 384 3:45 pm 403 lượt
Bleach chap 383 3:45 pm 463 lượt
Bleach chap 382 3:45 pm 435 lượt
Bleach chap 381 3:45 pm 487 lượt
Bleach chap 380 3:45 pm 484 lượt
Bleach chap 379 3:44 pm 464 lượt
Bleach chap 378 3:44 pm 481 lượt
Bleach chap 377 3:44 pm 498 lượt
Bleach chap 376 3:44 pm 563 lượt
Bleach chap 375 3:43 pm 518 lượt
Bleach chap 374 3:43 pm 485 lượt
Bleach chap 373 3:43 pm 379 lượt
Bleach chap 372 3:43 pm 548 lượt
Bleach chap 371 3:43 pm 407 lượt
Bleach – Chapter 370 5:13 am 432 lượt
Bleach – Chapter 369 5:13 am 424 lượt
Bleach – Chapter 368 5:13 am 457 lượt
Bleach – Chapter 367 4:42 am 568 lượt
Bleach – Chapter 366 4:41 am 512 lượt
Bleach – Chapter 365 4:41 am 504 lượt
Bleach – Chapter 364 4:41 am 471 lượt
Bleach – Chapter 363 4:41 am 479 lượt
Bleach – Chapter 362 4:41 am 533 lượt
Bleach – Chapter 361 4:41 am 525 lượt
Bleach – Chapter 360 4:41 am 524 lượt
Bleach – Chapter 359 4:41 am 514 lượt
Bleach – Chapter 358 4:41 am 484 lượt
Bleach – Chapter 357 4:41 am 500 lượt
Bleach – Chapter 356 4:41 am 496 lượt
Bleach – Chapter 355 4:41 am 476 lượt
Bleach – Chapter 354 4:41 am 522 lượt
Bleach – Chapter 353 4:41 am 505 lượt
Bleach – Chapter 352 4:41 am 493 lượt
Bleach – Chapter 351 4:40 am 517 lượt
Bleach – Chapter 350 4:40 am 533 lượt
Bleach – Chapter 349 4:40 am 490 lượt
Bleach – Chapter 348 4:40 am 467 lượt
Bleach – Chapter 347 4:40 am 499 lượt
Bleach – Chapter 346 4:40 am 483 lượt
Bleach – Chapter 345 4:40 am 472 lượt
Bleach – Chapter 344 4:40 am 400 lượt
Bleach – Chapter 343 4:40 am 426 lượt
Bleach – Chapter 342 4:40 am 441 lượt
Bleach – Chapter 341 4:40 am 491 lượt
Bleach – Chapter 340 4:40 am 518 lượt
Bleach – Chapter 339 4:40 am 548 lượt
Bleach – Chapter 338 4:40 am 494 lượt
Bleach – Chapter 337 4:40 am 521 lượt
Bleach – Chapter 336 4:40 am 479 lượt
Bleach – Chapter 335 4:40 am 490 lượt
Bleach – Chapter 334 4:40 am 477 lượt
Bleach – Chapter 333 4:39 am 469 lượt
Bleach – Chapter 332 4:39 am 499 lượt
Bleach – Chapter 331 4:39 am 548 lượt
Bleach – Chapter 330 4:39 am 473 lượt
Bleach – Chapter 329 4:39 am 450 lượt
Bleach – Chapter 328 4:39 am 438 lượt
Bleach – Chapter 327 4:39 am 487 lượt
Bleach – Chapter 326 4:39 am 517 lượt
Bleach – Chapter 325 4:39 am 354 lượt
Bleach – Chapter 324 4:39 am 520 lượt
Bleach – Chapter 323 4:38 am 500 lượt
Bleach – Chapter 322 4:38 am 409 lượt
Bleach – Chapter 321 4:38 am 483 lượt
Bleach – Chapter 320 4:38 am 499 lượt
Bleach – Chapter 319 4:38 am 395 lượt
Bleach – Chapter 318 4:38 am 484 lượt
Bleach – Chapter 317 4:38 am 474 lượt
Bleach – Chapter 316 4:38 am 370 lượt
Bleach – Chapter 315 4:38 am 479 lượt
Bleach – Chapter 313 4:38 am 457 lượt
Bleach – Chapter 314 4:38 am 454 lượt
Bleach – Chapter 312 4:38 am 501 lượt
Bleach – Chapter 311 4:37 am 466 lượt
Bleach – Chapter 310 4:37 am 470 lượt
Bleach – Chapter 309 4:37 am 474 lượt
Bleach – Chapter 308 4:37 am 427 lượt
Bleach – Chapter 307 4:37 am 513 lượt
Bleach – Chapter 306 4:36 am 542 lượt
Bleach – Chapter 305 4:36 am 478 lượt
Bleach – Chapter 304 4:36 am 457 lượt
Bleach – Chapter 303 4:36 am 480 lượt
Bleach – Chapter 302 4:36 am 485 lượt
Bleach – Chapter 301 4:36 am 529 lượt
Bleach – Chapter 300 4:36 am 371 lượt
Bleach – Chapter 299 4:36 am 458 lượt
Bleach – Chapter 298 4:36 am 401 lượt
Bleach – Chapter 297 4:36 am 492 lượt
Bleach – Chapter 296 4:36 am 487 lượt
Bleach – Chapter 295 4:36 am 494 lượt
Bleach – Chapter 294 4:36 am 463 lượt
Bleach – Chapter 293 4:36 am 455 lượt
Bleach – Chapter 292 4:36 am 447 lượt
Bleach – Chapter 291 4:36 am 376 lượt
Bleach – Chapter 290 4:36 am 472 lượt
Bleach – Chapter 289 4:36 am 491 lượt
Bleach – Chapter 288 4:36 am 472 lượt
Bleach – Chapter 287 4:35 am 455 lượt
Bleach – Chapter 286 4:35 am 449 lượt
Bleach – Chapter 285 4:35 am 363 lượt
Bleach – Chapter 284 4:35 am 362 lượt
Bleach – Chapter 283 4:35 am 449 lượt
Bleach – Chapter 282 4:35 am 380 lượt
Bleach – Chapter 281 4:35 am 456 lượt
Bleach – Chapter 280 4:35 am 460 lượt
Bleach – Chapter 279 4:35 am 489 lượt
Bleach – Chapter 278 4:35 am 460 lượt
Bleach – Chapter 277 4:35 am 429 lượt
Bleach – Chapter 276 4:35 am 473 lượt
Bleach – Chapter 275 4:35 am 459 lượt
Bleach – Chapter 274 4:35 am 484 lượt
Bleach – Chapter 273 4:35 am 478 lượt
Bleach – Chapter 272 4:35 am 479 lượt
Bleach – Chapter 271 4:34 am 501 lượt
Bleach – Chapter 270 4:34 am 502 lượt
Bleach – Chapter 269 4:34 am 423 lượt
Bleach – Chapter 268 4:34 am 484 lượt
Bleach – Chapter 267 4:34 am 504 lượt
Bleach – Chapter 266 4:34 am 535 lượt
Bleach – Chapter 265 4:34 am 413 lượt
Bleach – Chapter 264 4:34 am 512 lượt
Bleach – Chapter 263 4:34 am 388 lượt
Bleach – Chapter 262 4:34 am 404 lượt
Bleach – Chapter 261 4:32 am 531 lượt
Bleach – Chapter 260 4:32 am 491 lượt
Bleach – Chapter 259 3:53 am 499 lượt
Bleach – Chapter 258 3:53 am 466 lượt
Bleach – Chapter 257 3:53 am 491 lượt
Bleach – Chapter 256 3:53 am 432 lượt
Bleach – Chapter 255 3:52 am 491 lượt
Bleach – Chapter 254 3:52 am 479 lượt
Bleach – Chapter 253 3:52 am 489 lượt
Bleach – Chapter 252 3:52 am 499 lượt
Bleach – Chapter 251 3:52 am 389 lượt
Bleach – Chapter 250 3:52 am 407 lượt
Bleach – Chapter 249 3:52 am 438 lượt
Bleach – Chapter 248 3:52 am 613 lượt
Bleach – Chapter 247 3:52 am 521 lượt
Bleach – Chapter 246 3:52 am 543 lượt
Bleach – Chapter 245 3:52 am 521 lượt
Bleach – Chapter 244 3:52 am 437 lượt
Bleach – Chapter 243 3:52 am 513 lượt
Bleach – Chapter 242 3:52 am 527 lượt
Bleach – Chapter 241 3:52 am 495 lượt
Bleach – Chapter 240 3:51 am 505 lượt
Bleach – Chapter 239 3:51 am 421 lượt
Bleach – Chapter 238 3:51 am 511 lượt
Bleach – Chapter 237 3:51 am 417 lượt
Bleach – Chapter 236 3:51 am 420 lượt
Bleach – Chapter 235 3:51 am 404 lượt
Bleach – Chapter 234 3:51 am 378 lượt
Bleach – Chapter 233 3:51 am 511 lượt
Bleach – Chapter 232 3:51 am 508 lượt
Bleach – Chapter 231 3:51 am 511 lượt
Bleach – Chapter 230 3:51 am 506 lượt
Bleach – Chapter 229 3:50 am 478 lượt
Bleach – Chapter 228 3:50 am 393 lượt
Bleach – Chapter 227 3:50 am 477 lượt
Bleach – Chapter 226 3:50 am 477 lượt
Bleach – Chapter 225 3:50 am 470 lượt
Bleach – Chapter 224 3:50 am 405 lượt
Bleach – Chapter 223 3:50 am 403 lượt
Bleach – Chapter 222 3:50 am 411 lượt
Bleach – Chapter 221 3:50 am 541 lượt
Bleach – Chapter 220 3:50 am 512 lượt
Bleach – Chapter 219 3:50 am 488 lượt
Bleach – Chapter 218 3:50 am 393 lượt
Bleach – Chapter 217 3:50 am 480 lượt
Bleach – Chapter 216 3:49 am 486 lượt
Bleach – Chapter 215 3:49 am 486 lượt
Bleach – Chapter 214 3:49 am 396 lượt
Bleach – Chapter 213 3:49 am 456 lượt
Bleach – Chapter 212 3:48 am 518 lượt
Bleach – Chapter 211 3:48 am 403 lượt
Bleach – Chapter 210 3:48 am 466 lượt
Bleach – Chapter 209 3:48 am 502 lượt
Bleach – Chapter 208 3:48 am 451 lượt
Bleach – Chapter 207 3:48 am 440 lượt
Bleach – Chapter 206 3:48 am 481 lượt
Bleach – Chapter 205 3:48 am 547 lượt
Bleach – Chapter 204 3:48 am 478 lượt
Bleach – Chapter 203 3:48 am 503 lượt
Bleach – Chapter 202 3:48 am 412 lượt
Bleach – Chapter 201 3:48 am 508 lượt
Bleach – Chapter 200 3:48 am 497 lượt
Bleach – Chapter 199 3:48 am 421 lượt
Bleach – Chapter 198 3:48 am 511 lượt
Bleach – Chapter 197 3:47 am 520 lượt
Bleach – Chapter 196 3:47 am 404 lượt
Bleach – Chapter 195 3:47 am 540 lượt
Bleach – Chapter 194 3:47 am 485 lượt
Bleach – Chapter 193 3:47 am 424 lượt
Bleach – Chapter 192 3:47 am 507 lượt
Bleach – Chapter 191 3:47 am 418 lượt
Bleach – Chapter 190 3:47 am 538 lượt
Bleach – Chapter 189 3:47 am 512 lượt
Bleach – Chapter 188 3:47 am 469 lượt
Bleach – Chapter 187 3:47 am 406 lượt
Bleach – Chapter 186 3:47 am 540 lượt
Bleach – Chapter 185 3:47 am 485 lượt
Bleach – Chapter 184 3:47 am 526 lượt
Bleach – Chapter 183 3:47 am 481 lượt
Bleach – Chapter 182 3:47 am 474 lượt
Bleach – Chapter 181 3:47 am 516 lượt
Bleach – Chapter 180 3:47 am 503 lượt
Bleach – Chapter 179 3:47 am 453 lượt
Bleach – Chapter 178 3:47 am 483 lượt
Bleach – Chapter 177 3:46 am 423 lượt
Bleach – Chapter 176 3:46 am 537 lượt
Bleach – Chapter 175 3:46 am 468 lượt
Bleach – Chapter 174 3:46 am 454 lượt
Bleach – Chapter 173 3:46 am 376 lượt
Bleach – Chapter 172 3:46 am 450 lượt
Bleach – Chapter 171 3:46 am 516 lượt
Bleach – Chapter 170 3:46 am 493 lượt
Bleach – Chapter 169 3:46 am 487 lượt
Bleach – Chapter 168 3:46 am 458 lượt
Bleach – Chapter 167 3:46 am 431 lượt
Bleach – Chapter 166 3:46 am 506 lượt
Bleach – Chapter 165 3:46 am 518 lượt
Bleach – Chapter 164 3:46 am 572 lượt
Bleach – Chapter 163 3:46 am 516 lượt
Bleach – Chapter 162 3:45 am 499 lượt
Bleach – Chapter 161 3:45 am 448 lượt
Bleach – Chapter 160 3:45 am 527 lượt
Bleach – Chapter 159 3:45 am 537 lượt
Bleach – Chapter 158 3:45 am 504 lượt
Bleach – Chapter 157 3:45 am 490 lượt
Bleach – Chapter 156 3:45 am 468 lượt
Bleach – Chapter 155 3:45 am 506 lượt
Bleach – Chapter 154 3:45 am 481 lượt
Bleach – Chapter 153 3:45 am 489 lượt
Bleach – Chapter 152 3:44 am 516 lượt
Bleach – Chapter 151 3:44 am 409 lượt
Bleach – Chapter 150 3:44 am 474 lượt
Bleach – Chapter 149 3:44 am 528 lượt
Bleach – Chapter 148 3:44 am 481 lượt
Bleach – Chapter 147 3:44 am 467 lượt
Bleach – Chapter 146 3:44 am 469 lượt
Bleach – Chapter 145 3:44 am 503 lượt
Bleach – Chapter 144 3:44 am 535 lượt
Bleach – Chapter 143 3:44 am 409 lượt
Bleach – Chapter 142 3:44 am 495 lượt
Bleach – Chapter 141 3:44 am 489 lượt
Bleach – Chapter 140 3:44 am 505 lượt
Bleach – Chapter 139 3:44 am 432 lượt
Bleach – Chapter 138 3:44 am 474 lượt
Bleach – Chapter 137 3:44 am 462 lượt
Bleach – Chapter 136 3:44 am 499 lượt
Bleach – Chapter 135 3:43 am 485 lượt
Bleach – Chapter 134 3:43 am 509 lượt
Bleach – Chapter 133 3:43 am 542 lượt
Bleach – Chapter 132 3:43 am 477 lượt
Bleach – Chapter 131 3:43 am 464 lượt
Bleach – Chapter 130 3:43 am 487 lượt
Bleach – Chapter 129 3:43 am 502 lượt
Bleach – Chapter 128 3:43 am 493 lượt
Bleach – Chapter 127 3:43 am 495 lượt
Bleach – Chapter 126 3:43 am 479 lượt
Bleach – Chapter 125 3:43 am 505 lượt
Bleach – Chapter 124 3:43 am 507 lượt
Bleach – Chapter 123 3:43 am 399 lượt
Bleach – Chapter 122 3:43 am 506 lượt
Bleach – Chapter 121 3:43 am 309 lượt
Bleach – Chapter 120 3:04 am 464 lượt
Bleach – Chapter 119 3:04 am 467 lượt
Bleach – Chapter 118 3:04 am 473 lượt
Bleach – Chapter 117 3:04 am 503 lượt
Bleach – Chapter 116 3:03 am 509 lượt
Bleach – Chapter 115 3:03 am 375 lượt
Bleach – Chapter 114 3:03 am 362 lượt
Bleach – Chapter 113 3:03 am 459 lượt
Bleach – Chapter 112 3:03 am 535 lượt
Bleach – Chapter 111 3:03 am 401 lượt
Bleach – Chapter 110 3:03 am 508 lượt
Bleach – Chapter 109 3:03 am 473 lượt
Bleach – Chapter 108 3:03 am 546 lượt
Bleach – Chapter 107 3:03 am 374 lượt
Bleach – Chapter 106 3:03 am 484 lượt
Bleach – Chapter 105 3:03 am 509 lượt
Bleach – Chapter 104 3:03 am 515 lượt
Bleach – Chapter 103 3:03 am 591 lượt
Bleach – Chapter 102 3:02 am 452 lượt
Bleach – Chapter 101 3:02 am 528 lượt
Bleach – Chapter 100 3:02 am 521 lượt
Bleach – Chapter 99 3:02 am 504 lượt
Bleach – Chapter 98 3:02 am 538 lượt
Bleach – Chapter 97 3:02 am 559 lượt
Bleach – Chapter 96 3:02 am 517 lượt
Bleach – Chapter 94 3:02 am 507 lượt
Bleach – Chapter 95 3:02 am 505 lượt
Bleach – Chapter 93 3:02 am 506 lượt
Bleach – Chapter 92 3:02 am 491 lượt
Bleach – Chapter 91 3:01 am 507 lượt
Bleach – Chapter 90 3:01 am 491 lượt
Bleach – Chapter 89 3:01 am 519 lượt
Bleach – Chapter 88 3:01 am 525 lượt
Bleach – Chapter 87 3:01 am 412 lượt
Bleach – Chapter 86 3:01 am 484 lượt
Bleach – Chapter 85 3:01 am 416 lượt
Bleach – Chapter 84 3:01 am 501 lượt
Bleach – Chapter 83 3:01 am 502 lượt
Bleach – Chapter 82 3:01 am 494 lượt
Bleach – Chapter 81 3:01 am 482 lượt
Bleach – Chapter 80 3:01 am 492 lượt
Bleach – Chapter 79 3:01 am 480 lượt
Bleach – Chapter 78 3:01 am 526 lượt
Bleach – Chapter 77 3:01 am 526 lượt
Bleach – Chapter 76 3:01 am 372 lượt
Bleach – Chapter 75 3:01 am 380 lượt
Bleach – Chapter 74 3:01 am 494 lượt
Bleach – Chapter 73 3:01 am 540 lượt
Bleach – Chapter 72 3:01 am 488 lượt
Bleach – Chapter 71 3:01 am 475 lượt
Bleach – Chapter 70 3:01 am 406 lượt
Bleach – Chapter 69 3:00 am 533 lượt
Bleach – Chapter 68 3:00 am 407 lượt
Bleach – Chapter 67 3:00 am 491 lượt
Bleach – Chapter 66 3:00 am 465 lượt
Bleach – Chap 065 9:02 am 422 lượt
Bleach – Chap 064 9:01 am 533 lượt
Bleach – Chap 063 9:00 am 483 lượt
Bleach – Chap 062 8:59 am 500 lượt
Bleach – Chap 061 8:55 am 490 lượt
Bleach – Chap 060 10:23 am 525 lượt
Bleach – Chap 059 10:22 am 481 lượt
Bleach – Chap 058 10:21 am 394 lượt
Bleach – Chap 057 10:20 am 459 lượt
Bleach – Chap 056 10:20 am 384 lượt
Bleach – Chap 055 10:19 am 490 lượt
Bleach – Chap 054 10:18 am 501 lượt
Bleach – Chap 053 10:18 am 513 lượt
Bleach – Chap 052 10:17 am 460 lượt
Bleach – Chap 051 10:15 am 475 lượt
Bleach – Chap 050 4:24 am 487 lượt
Bleach – Chap 049 4:24 am 562 lượt
Bleach – Chap 048 4:23 am 515 lượt
Bleach – Chap 047 4:23 am 513 lượt
Bleach – Chap 046 4:22 am 509 lượt
Bleach – Chap 045 4:22 am 497 lượt
Bleach – Chap 044 4:21 am 469 lượt
Bleach – Chap 043 4:21 am 457 lượt
Bleach – Chap 042 4:20 am 478 lượt
Bleach – Chap 041 4:20 am 414 lượt
Bleach – Chap 040 4:19 am 492 lượt
Bleach – Chap 039 4:19 am 429 lượt
Bleach – Chap 038 4:18 am 405 lượt
Bleach – Chap 037 4:17 am 557 lượt
Bleach – Chap 036 4:16 am 495 lượt
Bleach – Chap 035 4:16 am 511 lượt
Bleach – Chap 034 4:15 am 474 lượt
Bleach – Chap 033 4:15 am 463 lượt
Bleach – Chap 032 4:14 am 499 lượt
Bleach – Chap 031 4:14 am 532 lượt
Bleach – Chap 030 4:13 am 411 lượt
Bleach – Chap 029 4:13 am 571 lượt
Bleach – Chap 028 4:12 am 487 lượt
Bleach – Chap 027 4:11 am 507 lượt
Bleach – Chap 026 4:11 am 504 lượt
Bleach – Chap 025 4:11 am 512 lượt
Bleach – Chap 024 4:10 am 526 lượt
Bleach – Chap 023 4:10 am 503 lượt
Bleach – Chap 022 1:40 am 597 lượt
Bleach – Chap 021 1:40 am 418 lượt
Bleach – Chap 020 1:39 am 388 lượt
Bleach – Chap 019 1:39 am 379 lượt
Bleach – Chap 018 1:38 am 519 lượt
Bleach – Chap 017 1:38 am 503 lượt
Bleach – Chap 016 1:37 am 386 lượt
Bleach – Chap 015 1:37 am 430 lượt
Bleach – Chap 014 1:36 am 542 lượt
Bleach – Chap 013 1:36 am 477 lượt
Bleach – Chap 012 1:35 am 431 lượt
Bleach – Chap 011 1:35 am 458 lượt
Bleach – Chap 010 1:34 am 499 lượt
Bleach – Chap 009 1:34 am 492 lượt
Bleach – Chap 008 1:33 am 517 lượt
Bleach – Chap 007 1:32 am 479 lượt
Bleach – Chap 006 1:32 am 533 lượt
Bleach – Chap 005 1:31 am 528 lượt
Bleach – Chap 004 1:31 am 472 lượt
Bleach – Chap 003 1:30 am 538 lượt
Bleach – Chap 002 1:29 am 529 lượt
Bleach – Chap 001 1:28 am 586 lượt
Англійська | Vedi Prodotto | Jasmine Jae