Cổ Long Quần Hiệp Truyện

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Giang hồ thịnh cực tất suy, Khoái Hoạt Vương thần bí từ Quan ngoại Lâu Lan trong thời gian ngắn tàn sát võ lâm, vì muốn đoạt 10 viên "Niết Bàn Thiền Châu" có chứa "Vô Địch Thần Giám", chánh đạo võ lâm ai là người ngăn cản? Truyện đã khéo léo tập hợp các nhân vật nổi tiếng của võ thuật tiểu thuyết gia nổi tiếng Cổ Long như: Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Diệp Cô Thành, Tây Môn Xuy Tuyết, Yến Nam Thiên.... những tên tuổi không xa lạ với các bạn yêu thích võ hiệp. Các bạn sẽ hiểu thêm về thời niên thiếu, thời kỳ hành hiệp và xông pha giang hồ của các đại hiệp này!


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 060 4:21 pm 416 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 059 4:20 pm 418 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 058 4:20 pm 419 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 057 4:19 pm 423 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 056 4:18 pm 462 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 055 4:18 pm 437 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 054 4:17 pm 398 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 053 4:17 pm 376 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 052 4:16 pm 426 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 051 4:15 pm 422 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 050 4:11 pm 387 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 049 4:10 pm 473 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 048 4:09 pm 414 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 047 4:08 pm 421 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 046 4:08 pm 455 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 045 4:07 pm 462 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 044 4:06 pm 370 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 043 4:06 pm 420 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 042 4:05 pm 437 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 041 4:04 pm 425 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 040 4:04 pm 466 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 039 4:03 pm 419 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 038 4:02 pm 469 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 037 4:01 pm 393 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 036 4:08 pm 360 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 035 4:07 pm 506 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 034 4:05 pm 482 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 033 4:04 pm 460 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 032 4:04 pm 423 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 031 4:03 pm 364 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 030 4:02 pm 413 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 029 4:02 pm 417 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 028 4:01 pm 408 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 027 3:59 pm 410 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 026 2:58 pm 433 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 025 2:58 pm 447 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 024 2:57 pm 442 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 023 2:56 pm 406 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 022 2:56 pm 426 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 021 2:55 pm 480 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 020 2:54 pm 456 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 019 2:54 pm 413 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 018 2:53 pm 382 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 017 2:52 pm 443 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 016 2:52 pm 431 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 015 2:51 pm 396 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 014 2:50 pm 438 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 013 2:50 pm 386 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 012 2:49 pm 469 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 011 2:48 pm 438 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 010 2:47 pm 357 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 009 2:47 pm 407 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 008 2:46 pm 359 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 007 2:45 pm 315 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 006 4:58 pm 392 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 005 4:57 pm 435 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 004 4:56 pm 417 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 003 4:55 pm 424 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 002 4:54 pm 437 lượt
Cổ Long Quần Hiệp Truyện – Chap 001 2:27 pm 500 lượt
Social Communication | Saenai Heroine no Sodatekata BD Sub Indo Batch Eps 1-12 + OVA Lengkap | britversity.co.uk